Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Category: Kloka gummor och gubbar

Kloka gummor, del 12

Kloka gummor, del 12

De kloka använde sig inte endast av örter för att bota och för att se in i framtiden utan även ormaska, ormskinn, människoben, fladdermusvingar och delar av andra djur användes flitigt i magiska sammanhang. Både i medicin och i amuletter och talismaner av olika slag […]

Kloka gummor, del 11

Kloka gummor, del 11

I gårdagens blogg tittade vi på trollstaven och på användningen av denna. Ett annat föremål som nästan alla kloka hade i sin ägo var en svartkonstbok. Bland moderna häxor kallas den idag för Skuggornas bok eller The Book of Shadows. Även om boken kallades för […]

Kloka gummor, del 10

Kloka gummor, del 10

Ofta använde sig de kloka av olika typer av magiska verktyg. Ett av dessa var trollstaven och det allra bästa var att tillverka denna av rönn. Trollstaven var inte enbart till för att trolla med utan också för att skydda sig själv vid exempelvis årsgång. […]

Kloka gummor del 9

Kloka gummor del 9

Även om det var det så att de flesta hade en äldre person som lärde upp dem, helst då någon av motsatt kön, så fanns det också andra vägar att bli klok.  Om man nu inte råkade vara född med en klok gumma eller gubbe […]

Kloka gummor del 8

Kloka gummor del 8

Något som flitigt användes på de kloka gummornas tid och som ännu idag är vanligt förekommande är växtmedicinen. Sannolikt var det också betydligt mer verksamt att använda sig av läkeörter än att läsa trolldomsramsor över den sjuke. Ett flertal av de växter som användes finner […]

Kloka gummor del 7

Kloka gummor del 7

På de gamla kloka gummornas tid skilde sig metoderna för att ställa diagnos mycket åt från de metoder vi känner till idag. Många av den tiden tillvägagångssätt kan vi i vår moderna värld kanske tycka att känns lite egendomliga. En känd klok gumma kallades Alfta-Johanna. […]

Kloka gummor del 6

Kloka gummor del 6

Många av de metoder som användes av läkekunniga i äldre tider har i modern tid försvunnit. Andra har med tiden kommit tillbaka, blivit bekräftade av forskningen och används idag inom den moderna läkekonsten. En mycket gammal metod som idag används, men under ett annat namn […]

Kloka gummor del 4

Kloka gummor del 4

Från min barndom kan jag speciellt minnas att jag fick höra talas om två personer med särskilda gåvor. En av dessa kvinnnor fick jag aldrig förmånen att möta. Hon dog många år innan jag föddes men jag minns att min morfar ibland pratade om henne. […]

Kloka gummor del 3

Kloka gummor del 3

De kloka gubbarna och gummorna kallades bland folket i byarna ofta för de kloka eller för viskarlar. Kloka kvinnor kunde också kallas för kuckelgummor. I de allra flesta fall hade dessa kloka redan nått en, för den tiden, hög ålder och de hade studerat läkekonst […]

Kloka gummor del 2

Kloka gummor del 2

Genom historien och ofta än idag upplevs starka kvinnor som något skrämmande som måste motarbetas och kontrolleras och många var de kloka kvinnor som runt 1600-talet avrättades. Att utöva bot, eller magi som det kallades, blev under den tiden förbjudet. Detta trots att både människor […]