Ring medium för att få medial vägledning och healing

Ring medium för att få medial vägledning och healing

Category: Kloka gummor och gubbar

De kloka

De kloka

Kloka gubbar och gummor har funnits i alla tider även om man i olika kulturer kallat dem vid olika namn. De har kallats sejdare, shamaner, medicinmän, völvor, allt beroende på tid, kultur och plats. Under sjuttonhundratalet blev det lite enklare att vara en av de […]

Kloka gummor, ormskinn och tandvärk

Kloka gummor, ormskinn och tandvärk

Förr, när inte alla människor hade råd att gå till en vanlig läkare och läkarna dessutom kunde finnas långt ifrån byarna fanns det oftast i varje trakt en klok gumma eller gubbe som kunde vara behjälplig både vid barnafödsel och sjukdomar. Dessa var välbesökta och […]