Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor, del 10

Kloka gummor, del 10

Ofta använde sig de kloka av olika typer av magiska verktyg. Ett av dessa var trollstaven och det allra bästa var att tillverka denna av rönn. Trollstaven var inte enbart till för att trolla med utan också för att skydda sig själv vid exempelvis årsgång.
Vill du göra en egen trollstav så gör du den företrädesvis av en flygrönn. Det är en rönn som har vuxit i grenklykan på ett annat träd och därför aldrig någonsin har vidrört marken. Gå ut i en lövskog och titta så kommer du, om du har tur, kanske att hitta en. Undvik att ta hela flygrönnen när du tar trä till din stav, ta bara så mycket som du behöver. Kom också ihåg att tacka den efteråt.
Låt inte heller staven vid något tillfälle ligga på golvet eller ligga kastad på marken, då sägs den förlora en del av sin kraft.
När du snidar din stav kan du gärna rista in lämpliga runor eller andra tecken i den. Förr pryddes stavarna också med ben från olika djur.

Rönnen har allmänt varit betraktad som ett magiskt träd och det sägs att om den växer den utanför ditt hus har du ett gott beskydd. Trädet sägs inte bara kunna skydda dig mot ondska och trolldom utan även mot åska.
Bär gärna en bit av rönn i fickan för att skydda dig under dagen och genom livet. Vill du förstärka det skydd som den redan ger så kan du skriva en skyddsramsa på ett papper. Läs den sedan högt över träbiten och knyt med ett rött litet band fast papperet runt om den. Det här är också en fin gåva att ge till ett nyfött barn eller till ett brudpar, eller kanske till någon som just flyttat in i ett nytt hem. Häxkonst är kreativt och bara din fantasi sätter gränserna.

I Storbritannien kallas rönnen allmänt för the witchen tree.