Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor, del 11

Kloka gummor, del 11

I gårdagens blogg tittade vi på trollstaven och på användningen av denna. Ett annat föremål som nästan alla kloka hade i sin ägo var en svartkonstbok. Bland moderna häxor kallas den idag för Skuggornas bok eller The Book of Shadows. Även om boken kallades för en svartkonstbok hade den sällan något med den mörka sidan att göra. Här samlades istället formler med recept och olika magiska verser,

Det fanns sägner som berättade om hur någon kunde komma över en svartkonstbok. Somliga påstod att det var något de kloka fick från Djävulen genom att vara villiga att samarbeta med honom. Förutsättningen för att det ska vara sant är att man tror att han existerar, vilket många på den tiden gjorde.
Andra sägner berättar att man för att få tillgång till den verkliga kunskapen behöver byta bok med Djävulen efter att man först har betalat för sin egen.
Det berättas att man behöver vara riktigt säker på att det är vad man vill för vare sig boken eller det avtal man slutit är möjligt att någonsin bli fri från.
Det här är självklart något som hör hemma i en världsbild skapad av den gamla tidens kyrka. Kloka gummor har rötter längre tillbaka i vår historia än kristendomen men genom historien har man gärna av flera olika skäl ”demoniserat” starka kvinnor.