Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Month: March 2021

Ärkeängel

Ärkeängel

Ärkeängel  I den västerländska kristna traditionen finns det ärkeänglarna Rafael, Mikael och Gabriel. Ibland nämns även Ärkeängel Uriel. Enligt bibeln så finns det bara en och det är Mikael. Ärkeänglarna ligger högst upp rang ordningen.  Enligt grekerna så finns det 7 änglar. Ärkeänglar förekommer i flera […]

Dagens budskap – Integritet mot sig själv

Dagens budskap – Integritet mot sig själv

Idag handlar budskap om att ha integritet mot sig själv och dom handlingar du gör. Låt mig ta ett exempel: du arbetar, du ser till att dina barn har det bra, du går iväg med dom på deras träning. Du lagar mat så den är […]

Dagens budskap

Dagens budskap

Känner du dig orolig och en inre rastlöshet? Ändra då fokus genom att ställa dig frågan hur kan jag hjälpa andra? Du ändrar du riktning från rädsla till handlande. Genom att du sen gör goda gärningar så får du tacksamhet tillbaka både från andra och […]

Dagens budskap – Tvillingsjäl

Dagens budskap – Tvillingsjäl

Våga lita på det du känner. Det kan vara så att du går och funderar på om han/hon är den rätte. Budskapet vill förmedla att personen ifråga är den rätta andligt sett. Tvillingsjälar inkarnerar ofta tillsammans i jordelivet efter att all karma har balanserats. Innan […]

Helgens budskap – Öppna ditt hjärta

Helgens budskap – Öppna ditt hjärta

Ditt hjärta är klokt och har stor vishet. Det vill att du ska lyssna mer på dina känslor och behov. Och därefter göra dom förändringar som behövs göra. Ofta är det lätt att lyssna på andra och behaga deras behov. Men när ens egna hjärta […]

Dagens budskap – Integritet

Dagens budskap – Integritet

Budskapet vill förmedla att du ska se till att dina handlingar överensstämmer med dina värderingar och vad som är rätt för dig. För att öka din glädje och självkänsla gör bara saker som du tycker är rätt. För du bryter ned din självkänsla och ditt […]

Dagens budskap – Ärkeängel Mikael

Dagens budskap – Ärkeängel Mikael

Ärkeängel Mikael är en kraftfull ärkeängel som vakar över skyddsänglarna och över jordens befolkning. Han är den som slås för oss människor. Du fick det är budskapet idag för han vill förmedla att han är med dig just nu. Det är lätt hänt att vi […]