Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor, del 12

Kloka gummor, del 12

De kloka använde sig inte endast av örter för att bota och för att se in i framtiden utan även ormaska, ormskinn, människoben, fladdermusvingar och delar av andra djur användes flitigt i magiska sammanhang.
Både i medicin och i amuletter och talismaner av olika slag använde man sig bland annat av ormar. När ormen tillreddes läste man trollramsor över den och askan från dess bärnda kropp kunde sedan exempelvis bakas in i bröd för att bota och lindra utslag. Man använde även ormaska för att bryta kärleksband mellan två älskande.

Somligt, så som som vingar, kunde man förvara nära sina skjutvapen. På så sätt trodde man sig ha ökat sina chanser att lyckas bättre i jakten. Också spikar av järn och nålar användes. Järn ansågs skydda mot bland annat troll och placerades ofta under sängar eller trösklar.

Något som var mycket utbrett var tron på signaturlära. Singnaturlära innebär kortfattat tron på att utseendet på en växt kan tala om vilka sjukdomar den skulle kunna bota. Om en växt exempelvis var hjärtformad så trodde man att den kunde lindra alla de sjukdomar som hade med hjärtat att göra. Var den gul skulle den istället stärka levern och bota gulsot.
Liknande teorier yttrade sig även på andra sätt. Om man skulle bota tandvärk använde man sig exempelvis ofta av en annan tand som någon tappat för att med hjälp utav den avlägsna det onda och föra över det till den redan förlorade tanden.