Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor del 9

Kloka gummor del 9

Även om det var det så att de flesta hade en äldre person som lärde upp dem, helst då någon av motsatt kön, så fanns det också andra vägar att bli klok.  Om man nu inte råkade vara född med en klok gumma eller gubbe i familjen så fanns det lösningar att hitta för den som ville förstärka sin kunskap om det fördolda.
En av dessa var att gå årsgång. Om man under nio års tid, helst då i kombination med praktiska studier av medicin och magi där emellan, gjorde det så skulle man sedan vara vis sierska eller siare som kunde se in i det fördolda och spå i framtiden.
Årsgång var något man gjorde för att, på ett magiskt sätt, få en inblick i hur året som låg framför skulle komma att se ut. På fastande mage och utan att säga ett ord vandrade man runt. Man avslutade sedan sin vandring på
kyrkogården. Om man under sin årsgång mötte någon så fick man inte tala med dem. Inte heller fick man hälsa.
Det bästa var naturligtvis att sova en stund under kvällen före för att sedan på natten gå upp och vandra.
Under årsgången sökte man efter tecken omkring sig. Det man såg under en årsgång skulle nämligen kunna ge ledtrådar till det som låg i framtiden. Om någon under nio år i rad utfärde en årsgång skulle de till sist på kyrkogården möta en ande som bar på en en ristad inskription. Ofta såg man anden i form av en sugga. Anden kunde
också bära på en svartkonstbok. Var vandraren tillräckligt modig för att ta boken från anden skulle klarseendet hålla i sig och personen skulle bli klok och få starka förmågor.
Bästa nätterna för att gå årsgång, om du är nyfiken att prova, sägs vara Tomasmässonatten som infaller
den 21a december, julnatten, nyårsnatten och trettondagsnatten. Också lucianatten och sommarsolståndet sägs vara bra nätter etersom all magisk energi i naturen är särskilt stark just då.
Både jul, midsommar och nyår är enligt gammal folktro mycket speciella nätter och det sades att till och med djuren på gården då kunde tala. Slöjan mellan vår värld och den värld där naturväsen lever just då var mycket tunn.
Oavsett vad du ser under en årsgång så är det viktigt att du inte berättar det för någon. Om du vill vara säker på att komma ihåg det du sett eller hört kan du istället skriva ner det i din magiska bok och läsa det senare för att se om spådomen slagit in.

Lämna ensam ditt hem på natten och gå ut i mörkret. Vandra upp till din kyrka och gå motsols runt kyrkogårdsmuren minst tre gånger men helst nio. Somliga säger att man gärna ska göra det baklänges.
Genom att göra den här vandringen i fullkomlig tystnad har du enligt traditionen bjudit in det övernaturliga att besöka dig och andarna att tala till dig. Stanna sedan upp och bli uppmärksam på vad du ser och hör.
I många traditioner ska till sist årsgången avslutas med att titta in igenom kyrkans nyckelhål.

Det förekom även att människor nöjde sig med det som kallades kringgång. Kanske bodde de för långt från kyrkan eller så hade de små barn hemma som inte kunde lämnas. Under en kringgång går du bara motsols kring din egen gård tre eller nio gånger och väntar in de varsel som visar hur året ska gestalta sig.