Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor del 8

Kloka gummor del 8

Något som flitigt användes på de kloka gummornas tid och som ännu idag är vanligt förekommande är växtmedicinen. Sannolikt var det också betydligt mer verksamt att använda sig av läkeörter än att läsa trolldomsramsor över den sjuke. Ett flertal av de växter som användes finner du fortfarande inom den moderna farmakologin även om det nu är ett koncentrat blandat i tablettform.
Ända in på sextiotalet kunde man köpa torkade örter på apoteken. Idag får vi själva plocka dem i naturen eller besöka en hälsokost för att hitta dem. Flera av de äldre kurerna har verkligen visat sig ha en medicinsk effekt utan att skapa fullt lika svåra biverkningar som den kemiskt framställda medicinen ibland kan göra.
Örter har använts, och används än idag, för att bland annat lindra menstruationssmärtor, förenkla
förlossningar, bota förkylningar, lindra värk och rena sår och ofta kan vi lindra våra egna åkommor med enkla medel.

Inte bara de kloka använde sig av örter. De var också använda bland nunnor som arbetade med att hjälpa människor att tillfriskna från diverse sjukdomar och krämpor. Om du besöker gamla klosterträdgårdar kan du fortfarande hitta fina samlingar av gamla läkeväxter.
Ett exempel på de kloster där man odlade örter och framställde mediciner är Nådendals birgittinerkloster, verksamt 1438 till 1591. Där har man också hittat den hittills kända äldsta bok på svenska om läkeväxter, Nådedals klosters läke- och örtabok. Flera av recepten i den här boken spreds långt utanför klostret och användes ofta av dem som var medicinskt kunniga.

Om du följer min serie om kloka gummor och läkekonst vill jag uppmuntra dig att fortsätta vara nyfiken. Världen behöver fler kloka som vet hur man lyssnar och helar och botar.
Om du någonsin upplever att en annan människa förminskar eller förlöjligar ditt intresse, påminn dig själv om att även stora och kända läkekvinnor blev förföljda och hånade. Vi kan aldrig begära att alla ska förstå, vi kan bara fortsätta att hjälpa de som behöver oss och som vill ha den hjälp vi kan erbjuda.