Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor del 6

Kloka gummor del 6

Många av de metoder som användes av läkekunniga i äldre tider har i modern tid försvunnit. Andra har med tiden kommit tillbaka, blivit bekräftade av forskningen och används idag inom den moderna läkekonsten. En mycket gammal metod som idag används, men under ett annat namn och med lite andra hjälpmedel, är koppning. Även åderlåtning används inom dagens sjukvård.

Bland de metoder som med tiden försvunnit kan nämnas att läsa ramsor över den sjuke och att dra människor genom en trädklyka för att därigenom förflytta sjukdomen från människan till trädet. Man kan tro vad man vill om dessa gamla metoder och visst kan det i många fall ha varit placebo. Jag har dock en personlig erfarenhet av att förflytta sjukdom till trä.
Min före detta man blev vid ett tillfälle mycket sjuk. Han utvecklade en autoimmun sjukdom och läkarna visste inte hur de skulle hjälpa honom mot de otäcka utslag han hade på kroppen och även inne i munnen. De provade ett flertal olika mediciner med mer eller mindre misslyckade resultat. Jag bad honom då att gå ut i skogen och hitta ett stycke trä på marken. Det var viktigt att det var så torrt som möjligt så att vi sedan enkelt kunde bränna det. Han sov sedan med trästycket under natten, bad det att ta hand om hans sjukdom och befallde samtidigt sjukdomen att lämna honom. Dagen efter brände vi träbiten som, trots att den var gammal och så torr att den var vitt, brann med en svart, tjock rök. Hans utslag började sedan att läka och de kom aldrig tillbaka.