Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Month: December 2020

Nyårs budskap – Lättsinnets ängel

Nyårs budskap – Lättsinnets ängel

AFFIRMATION Jag tillåter mig att vara lättsinnig, njuter av nöjen och förströelser som motvikt till mina plikter och skyldigheter. LEDORD *Ha roligt * Vara fri att slå sig lös * Befrielse från anspänning och ansvar* Vara lekfull och bekymmerslös * Tillåta ögonblick av lättsinne utan […]

Veckans budskap – Vägledningens ängel

Veckans budskap – Vägledningens ängel

AFFIRMATION Min vägledning kommer från det gudomliga. LEDORD *Lyssna på själens kloka vägledning * Skapa ett outplånligt band till själen * Utveckla intuitionen * Överlägg med dig själv * Ta in sfären av möjligheter KOMMENTAR Inre vägledning leder till tillfredsställelse och frid. Den bekräftar vårt […]

Veckans budskap – Lyckans ängel

Veckans budskap – Lyckans ängel

AFFIRMATION Jag väljer lycka. LEDORD *Att tillåta sig att vara lycklig * Uppleva glädje * Vara medveten om att du är värd och förtjänar lycka * Vända sig till det gudomliga för att uppleva större lycka * Att inte låta något komma i vägen för […]

Veckans budskap – Godkännandes ängel

Veckans budskap – Godkännandes ängel

AFFIRMATION Jag ger mig själv ett kärleksfull godkännande. LEDORD * Godkänna oss själva och andra så som vi är, utan att känna att vi måste fixa till eller ändra på saker och ting * Acceptera livet som det är, helt och hållet, med vetskapen om […]

Du lever bara en gång, vad väljer du? Ska du stanna kvar hos  förövaren eller är ditt liv värt så mycket bättre?

Du lever bara en gång, vad väljer du? Ska du stanna kvar hos förövaren eller är ditt liv värt så mycket bättre?

Det är viktigt att ha vänner och familj nära. Även att fortsätta med egna intressen och sätta gränser. Viktigt att våga be om hjälp, för ensam är man inte stark. Prata med någon och gärna en  som vet vad det handlar om och som har […]

Helgens budskap – Kreativitetens ängel

Helgens budskap – Kreativitetens ängel

AFFIRMATION Mitt liv är kreativt och glädjefullt. LEDORD *Kreativt uttryck * Självförtroende när det gäller att visa gåvor och förmågor * Vara kreativ i allt du gör * Frigöra själen och låta den flyga högt, och hylla livet så kreativt som din fantasi tillåter KOMMENTAR […]

Syftet med Veckans budskap

Syftet med Veckans budskap

För vägledning och inspiration Man drar ett änglakort i början av varje vecka för att få vägledning genom de utmaningar, uppgifter och äventyr som ligger framför dig. Låt kortet öppna ditt hjärta för det gudomligas vägledande kraft. Den här speciella ängeln vandrar med dig, påverkar […]

Veckans budskap – Salighetens ängel

Veckans budskap – Salighetens ängel

AFFIRMATION Jag befinner mig i ett saligt tillstånd av medvetenhet. LEDORD *Uppleva total harmoni och frid * Livsglädje * Hylla det gudomliga * Erkänna livet som det perfekta och vara ett med det * Ha äkta förbindelser med människor, djur, naturen och kosmos * Vara […]

Helgens budskap Den fritt flygande ängeln

Helgens budskap Den fritt flygande ängeln

AFFIRMATION Jag väljer att flyga fritt och låta själen sväva. LEDORD *Frihet * Släppa taget* Ta emot godhet * Omfamna kärleken * Öppna ditt hjärta * Breda ut dina vingar * Visa upp dina gåvor KOMMENTAR Att flyga fritt lyfter själen. Varje gång vi omfamnar […]

Budskap för vecka 49 – Lyssnandets ängel

Budskap för vecka 49 – Lyssnandets ängel

AFFIRMATION Jag tar till mig sanningen genom att lyssna på min klocka vägledning. LEDORD Vara mottaglig för din inre kunskap * Vara en eftertänksam lyssnare * Understödja rak och tydlig kommunikation * Vara omdömesgill om det du hör berättas om andra * Lita på det […]