Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Month: September 2023

Kloka gummor del 8

Kloka gummor del 8

Något som flitigt användes på de kloka gummornas tid och som ännu idag är vanligt förekommande är växtmedicinen. Sannolikt var det också betydligt mer verksamt att använda sig av läkeörter än att läsa trolldomsramsor över den sjuke. Ett flertal av de växter som användes finner […]

Kloka gummor del 7

Kloka gummor del 7

På de gamla kloka gummornas tid skilde sig metoderna för att ställa diagnos mycket åt från de metoder vi känner till idag. Många av den tiden tillvägagångssätt kan vi i vår moderna värld kanske tycka att känns lite egendomliga. En känd klok gumma kallades Alfta-Johanna. […]

Kloka gummor del 6

Kloka gummor del 6

Många av de metoder som användes av läkekunniga i äldre tider har i modern tid försvunnit. Andra har med tiden kommit tillbaka, blivit bekräftade av forskningen och används idag inom den moderna läkekonsten. En mycket gammal metod som idag används, men under ett annat namn […]

Kloka gummor del 5

Kloka gummor del 5

Enligt den gamla folktron kunde sjukdom bero på något som kallades älvablåst. Älvablåst kunde den drabbas av som förargat de knytt som levde, och kanske ännu lever i våra marker. I vår moderna tid ser vi allt för ofta ner på de kloka och vi […]

Kloka gummor del 4

Kloka gummor del 4

Från min barndom kan jag speciellt minnas att jag fick höra talas om två personer med särskilda gåvor. En av dessa kvinnnor fick jag aldrig förmånen att möta. Hon dog många år innan jag föddes men jag minns att min morfar ibland pratade om henne. […]

Kloka gummor del 3

Kloka gummor del 3

De kloka gubbarna och gummorna kallades bland folket i byarna ofta för de kloka eller för viskarlar. Kloka kvinnor kunde också kallas för kuckelgummor. I de allra flesta fall hade dessa kloka redan nått en, för den tiden, hög ålder och de hade studerat läkekonst […]