Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Ärkeängel

Ärkeängel

Ärkeängel 

I den västerländska kristna traditionen finns det ärkeänglarna Rafael, Mikael och Gabriel. Ibland nämns även Ärkeängel Uriel. Enligt bibeln så finns det bara en och det är Mikael. Ärkeänglarna ligger högst upp rang ordningen. 

Enligt grekerna så finns det 7 änglar. Ärkeänglar förekommer i flera olika religioner och tillhör därmed inte heller någon specifik religion utan är där för att hjälpa alla. 

Ärkeänglarna har som uppgift att förmedla budskap till människorna. Var och en har en sin speciella uppgift och område där ängeln kan hjälpa till inom. 

Det vi kan be änglarna om hjälp är att hitta problemlösningar, inte direkt specifika materiella saker. De vägleder oss när vi ber om vägledning. När vi sen upptäcker att det finns alltid olika sätt att lösa saker på då har vi genom gått en personlig utveckling och upprepar inte samma misstag igen. För att be jorda dig en stund. Ta några djupa andetag och lägg händerna på bröstet, sen ber du Ärkeängeln om hjälp i den rådande situation du befinner dig i och berätta gärna vad du önskar dig men inte hur och detaljerat. Sen får du lyssna in, du kanske får plötsligt nya idér eller lust att göra något. Då ska du följa dessa impulser. Sen är det viktigt att tacka ängeln, men även tacka för allt gott du redan har. På de sättet ökar du flödet. Änglarna samarbetar med dig när intentionen kommer från hjärtat.