Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Integritet

Dagens budskap – Integritet

Budskapet vill förmedla att du ska se till att dina handlingar överensstämmer med dina värderingar och vad som är rätt för dig.

För att öka din glädje och självkänsla gör bara saker som du tycker är rätt. För du bryter ned din självkänsla och ditt självförtroende när du gör saker som får dig att känna skuld och skam. Det kan vara exempelvis att överäta vid ångest, dricka alkohol för att slippa ta tag i saker eller att våga stå ut med känslor av rädsla. Istället kan du vända på det och känna dig stolt när du gör bra saker som du känner är rätt. Exempelvis du tar en promenad istället för godis när ångesten slår på.

Änglarna finns här för att hjälpa dig och du kan be Ärkeängel Mikael om hjälp genom att be en bön som kan låta så här:

“Ärkeängel Mikael jag ber dig att hjälpa mig att ordna mitt liv på ett sådant sätt att jag återspeglar i handlingar enligt mina goda värderingar. Hjälp mig att släppa beteenden, vanor och handlingar som tidigare skapat skuld och skam och ersätta med handlingar som känns bra”.

Med Kärlek