Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tag: lövjeri

Kloka gummor del 8

Kloka gummor del 8

Något som flitigt användes på de kloka gummornas tid och som ännu idag är vanligt förekommande är växtmedicinen. Sannolikt var det också betydligt mer verksamt att använda sig av läkeörter än att läsa trolldomsramsor över den sjuke. Ett flertal av de växter som användes finner […]