Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

De fem elementen

De fem elementen

I många olika filosofier och religiösa och andliga inriktningar delas världen in i fem element. Fyra av dem är nästan alltid de samma, även om variationer kan förekomma. De kallas oftast för jord, eld, luft, vatten och ande. I den kinesiska medicinen och filosofin kallas samma element för jord, trä, eld, metall och vatten. Det femte elementet kallas inom andra inriktningar bland annat för eter eller rymd.

Alla de fem elementen har olika kvaliteer och egenskaper och allt du ser omkring dig består av ett och i regel flera av dessa element. Det kan vara viktigt för oss att känna till de olika elementens egenskaper för att leva våra liv i balans. Låter vi ett element ta över och något av de andra få ta allt för liten plats blir vi lätt oblanserade vilket kan skapa konsekvenser både fysiskt, andligt och mentalt.

Jag kommer under senare avsnitt av min blogg att mer i detalj presentera de olika elementen för dig men i korthet vill jag redan nu berätta om dem.

Eld är passionens och drivkraftens element.
Jord är det materiellas och trygghetens, stabilitetens element.
Luft är elementet för intellekt, tanke och nya idéer och uppfinningar.
Vatten är elementet för känslor och vår förmåga att uttrycka oss genom skapande.
Det femte elementet är elementet för den värld som inte är fysisk eller materiell. Här finns vår relation till Gud och till kosmos, vårt sjätte sinne och vår intuition.
När något av de här fem elementen glöms bort blir våra liv komplicerade. Vi behöver alla delar av livet för att må bra och vara i balans med oss själva och världen omkring oss.