Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kraftdjur

Kraftdjur

Vad menas med ett kraftdjur?
Filosofin kring kraftdjur kommer från bland annat ursprungsamerikanerna och shamanismen och åsyftar en själ eller hjälpare i djurskepnad som kommer för att hjälpa och bistå oss i livets olika situationer. Det sägs att alla människor har minst ett kraftdjur med sig genom livet och dessa kan ibland bytas ut mot andra. Ofta sker bytet av kraftdjur då våra liv förändras drastiskt och då vi behöver de kvalitéer som ett annat djur representerar men ett och samma djur kan även följa med oss genom hela livet. En del människor har också flera djur parallellt vid sin sida. Ett kraftdjur är med andra ord inte ett fysiskt djur utan ett djur som lever i den andevärld vi inte kan se med våra ögon.

Genom bland annat det som kallas trumresor kan du få en möjlighet att möta ditt kraftdjur. Du går då ner i djup meditation med hjälp utav trummor och genom ett hål fördas du ner i en underjordisk värld. Jag har själv mött både mitt lejon och mina kråkor vid dessa shamanska resor.

Ibland sägs våra kraftdjur finnas med oss för att förstärka de egenskaper vi redan har i oss själva. Ibland sägs de dyka upp för att ge oss kvalitéer och egenskaper som vi kanske saknar och behöver i ett visst skede av livet.

Då och då under de närmaste veckorna kommer jag att presentera några olika djur för dig och de egenskaper dessa djur sägs representera. Visst följer du med i min blogg?