Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Syrsa

Syrsa

Syrsans spelande är nästan trolskt och det här nattvakna djuret är omgärdat av folktro och symbolik.
Bland nordamerikanska indianer ansågs syrsor vara mycket lyckobringande. Man fick inte härma deras läte eftersom det betraktades som en stor brist på respekt.
Även i andra kulturer ansågs både syrsor och gräshoppor vara bringare av lycka och seger. De sägs komma med framgång till oss på alla plan i livet. Hos de gamla grekerna ansågs syrsor vara en symbol för status och man prydde sig gärna med avbildningar av dem. Även i Kina har de alltid betraktats som lyckobringande insekter och man håller dem till och med i burar i sina hem för att dra lycka till hemmet.

Det är intressant hur samma djur i olika kulturer kan ses på med så olika ögon. I de bibliska berättelserna är syrsan inget gott djur. Ändå är de nästan alla, förutom hussyrsan, tämligen harmlösa och ofarliga varelser.

Ett av syrsans många budskap till dig är att dansa din egen dans i livet, i takt med din egen inre musik. Låt inte någon annan fånga dig och hindra dig från att dansa de steg som känns rätt i din själ. Livet måste inte vara en kamp. Vi kan dansa oss fram även genom utmaningarna och ibland är det i leken vi finner våra allra bästa svar.

Spelar syrsorna kring ditt hus kan du förvänta dig välstånd, lycka och välsignelser.