Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Råtta

Råtta

Råttor både skrämmer och fascinerar oss. De är intelligenta, kvicktänkta och fantastiska överlevare. Samtidigt är de det djur som fått skulden för flest farsoter i världen och som påstås bära sjukdom och död med sig.

I det kinesiska horoskopet är råttan det första tecknet och människor födda i råttans år sägs vara verkliga ledare och pionjärer. De är de som går i täten för andra och som öppnar nya vägar. De sägs också vara välorganiserade och goda chefer.

Precis som katten har också råttan historisk assocerierats med häxor och den har tillskrivits ett flertal magiska egenskaper. De är inte enbart kreativa och intelligenta. De sägs också kunna förutse olyckor och större dramatiska händelser och en del sägner påstår att de kan se de döda.

Råttor är verkliga överlevare och de hittar alltid sätt att lösa problem. Om du har märkliga möten med råttor eller drömmer om dem är de kanske där för att påminna dig om din egen inneboende kraft och styrka och för att tala om för dig att du kommer att klara dig ur den situation du befinner dig i och landa med båda fötterna på jorden. Råttan uppmanar dig också att göra dig av med det du inte längre vill ha och behöver och ta dig vidare, framåt mot dina drömmar. Den talar om för dig att det är dags att börja agera. Det är ett mycket bra djur att arbeta andligt med när du vill hitta viljestyrka och motivation nog för att nå de drömmar du satt upp för dig.