Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tjur

Tjur

En av de egenskaper som associeras med tjuren är styrka och att besitta en stark vilja. De är också representanter för starka känslor och visar oss tydligt vad som kan ske om vi inte redan i god tid tar våra känslor på allvar. Att allt för länge trycka undan irritation kan få oss att till sist explodera i ursinne och ilska.

Inom den keltidka kulturen representerade tjuren utveckling och framväxt och visst är det lätt att se varför. Knappast några djur har varit så viktiga för vår utveckling och för det tidiga lantbruket. Tjurens styrka och uthållighet är vad som gjorde det möjligt för de tidiga lantbrukarna att ploga sin åker och låta skörden växa.

I den kinesiska kulturen återkommer uthålligheten som något kännetecknande för tjuren. Tjurar ger sig inte. De kämpar tills de antingen fått som de vill eller tills inget längre finns kvar att kämpa för. Samtidigt är de lugna och tålmodiga så länge ingen retat dem och därför har de i den hebreiska kultruen också varit en symbol för harmoni och för att hålla ihop och beskydda de närmaste.

Om tjurar kommer till dig eller om du drömmer om tjurar är de kanske där för att påminna dig om vikten av att målmedvetet sträva dit du vill nå, att våga stå upp för dig själv och försvara det du anser vara viktigt och att tro på att din inneboende styrka och kraft räcker för att uppnå det du vill förverkliga.

Tjuren är också en stark fertilitetssymbol.