Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tag: syrsa

Syrsa

Syrsa

Syrsans spelande är nästan trolskt och det här nattvakna djuret är omgärdat av folktro och symbolik. Bland nordamerikanska indianer ansågs syrsor vara mycket lyckobringande. Man fick inte härma deras läte eftersom det betraktades som en stor brist på respekt. Även i andra kulturer ansågs både […]