Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Orm

Orm

Få djur fascinerar, skrämmer och är samtidigt så tilldragande som ormen och därför är den också omtalad inom nästan alla världen religioner och olika kulturer. Redan för 3000 år sedan tecknades ormar i hällristningar på grottväggar och innan kristendomens intåg var inte ormen nödvändigtvis en ondskefull varelse. Länge levde ormen kvar som mytologisk varelse och det  finns teorier som pekar på att vi så sent som på 1500-talet hade ormkulter i Sverige. Kulter där bönderna offrade mat eller mjölk till de ormar man ville bjuda in i husets sysslor och få en god relation till.

För mig handlar mötet med ormen om att ömsa skinn, att kasta av sig det gamla för att låta det nya träda fram. Det som känns för trångt och skaver, kryp ur det!
Du är redan en färdig person under de gamla rollerna och bara genom att du gör dig av med det gamla kan människor se och beundra ditt nya skinn. När det gamla är borta får din skönhet plats. Omfamna och välkomna förändringarna!
Ormen besitter också starka magiska krafter och uppmanar oss att tro på vår egen styrka. Ofta kommer den med förvandling och förändring.

I det gamla Grekland förknippade man ormar med läkekonst, därav ormen på våra ambulanser. Kanske kommer ormen till dig i nattens drömmar eller i en meditation för att ge dig helande på de områden där du behöver läkedom.