Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Nyckelpiga

Nyckelpiga

En av de sötaste och kanske också en av de mest sägenomspunna insekter vi har här i Sverige är nyckelpigan. I en sägen sägs det att nyckelpigan är Jungfru Marias hjälpare och bär på sju nycklar till Guds himmel. Så här års visar sig nyckelpigan flitigt i våra trädgårdar även om jag tycker att det har blivit färre av dem än för bara några år sedan.

Nyckelpigan kommer med kärlek, eller kanske snarare med en uppmaning till dig att du ska våga ta emot kärleken med öppna händer och förstå att du är värd den. Låt andra människor få älska dig och flyg fri och glad i solskenet och värmen.
Den svarta och röda flygande vännen kommer med löften om lycka, välgång och välsignelser.

Jag minns att jag och mina vänner när vi var barn brukade spå med hjälp utav nyckelpigans prickar. Två prickar betydde en sak, tre något annat och så vidare.
Ställ dig själv en fråga som du vill ha svar på. Skriv sedan en lista där du ger varje antal prickar en specifik betydelse och se sedan vilken nyckelpiga som först besöker dig. Vad är budskapet den bär på och vad är svaret på din fråga?
Var lekfull, som nyckepigan!