Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Fullmåne

Fullmåne

Idag har vi fullmåne och ingen av månens faser är väl så omtalad som just den. Många människor berättar att de sover dåligt under de här dagarna. Andra blir nästan mångalna, på retligt humör och med en hög, nära på manisk energi.

Månen vandrar mellan alla stjärntecken och just den här gången ligger fullmånen i vågens tecken. Det ger oss ett extra stort behov av balans i livet och energierna från månen är just nu oss till hjälp när det handlar om att lägga saker till rätta som kanske sedan länge varit obalanserade.
Månen i vågen gör att vi också ser våra relationsmönster tydligare och det ger oss en möjlighet att arbeta på att förbättra dem. Vi ser på ett sätt som aldrig annars vilka vi själva är i förhållande till andra människor och hur vi önskar att våra relationer skulle se ut och åt vilket håll vi vill att de ska växa. Det ger oss en möjlighet att förändras och bli de vi vill vara tillsammans med andra människor.
Generellt ligger frågor som rör alla typer av mellanmänskliga relationer i fokus under den här fullmånen. Vi behöver balans mellan givande och tagande, social samvaro och avskildhet.

Under fullmånens sken ser vi alltid tydligare de saker som kanske skvaver och behöver rättas till och vi ser också våra mönster i livet tydligare. Vårt undermedvetna blir uppenbarat för oss.
Det är som om allt blir klarare när fullmånen lyser på det. Det du inte har fullgjort och vill förändra till det bättre kan du använda dig av månens energier för att genomföra. Den fyller dig med kraft, styrka och ny energi.