Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Älvor

Dagens budskap – Älvor

Älvorna vill säga idag att gå ut i naturen, och be om att få lära känna älvorna. Sen lyssnar du in vad de har att säga. De kan be dig först att hjälpa moder jord eller något djur för att sen kunna hjälpa dig med det du behöver.

Älvorna vill säga till dig att dom är med dig både när det gäller dina fysiska behov men även att hjälpa dig med ditt livsmål. Du kan be dom om att få hjälpa moder jord eller djuren, så vägleder dom till rätt plats. De vill gärna att du arbetar med att skydda jorden, vatten, luften och hjälper djur. Ett sätt är att börja panta burkar, använda sig av miljövänliga rengöringsmedel och sortera skräp. När du gör något fint för jorden och djuren så hjälper de även dig med dina behov av att få mer pengar och annat som leder till materiellt stöd.

Med Kärlek