Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Ängla Budskap för vecka 44

Ängla Budskap för vecka 44

Vill förmedla till dig att du är djupt klarseende, är en känslig person och var öppen för att tala inför folk, gå på föreläsningar. Var öppen för att lära och undervisa.

Lita på det du ser för ditt inre öga såväl som det du ser med dina fysiska ögon. Det kan vara syner som du får i drömmar, eller fysiska tecken såsom återkommande tal, fjädrar, mynt, ljussken och så vidare. Om din gåva verkar blockerad så kan det bero på en smärtsam upplevelse i det förgångna som änglarna kan hjälpa dig att läka och släppa taget om. Be änglarna om hjälp. Att vara klarseende kan användas som hjälp när du helar och undervisar. Ger också korrekt information som ungefär som en GPS, som vägleder dig till rätt ställe. Du ser om någon person går att lita på. Så våga lita på det du ser!

En känslig person, kanske är det du, ditt barn eller någon annan inblandad i den här situationen. Som är en själfull individ med stark vilja och med starka åsikter om hur vi ska förändra och förbättra värden. Den hetsighet de kan ha, fungerar som en bränsle i deras roll som aktivister. Budskapet kan betyda att du är kallad att hjälpa med deras andliga gåvor och uppdrag. Många blir missförstådda eller feldiagnotiserade och får etiketter som ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet) för att de tänker med ljuset hastighet och är intuitiva och känsliga. Du kan hjälpa dessa människor att behålla ett gott självförtroende och en känsla av meningsfull riktning så att de kan använda sina naturliga talanger för att hjälpa oss alla. Du kan ta hjälp av Ärkeängel Metatron genom att först stilla din kropp för att sedan tyst ställa de frågor du har angående ett speciellt barn eller person. Be om vägledning i den här frågan.

Du ska gå på föredrag, kurser och seminarier och också hålla dem själv. Om du har drömt om att hålla i en kurs eller seminarie, be änglarna om hjälp, ställ frågor och lyssna på de svar du får. Änglarna kommer att leda dig till rätt plats. Du vägleds även till att gå på kurser för att utvecklas. Njut av det!

Övning:
Föreställ dig att du håller en kurs för en grupp leende människor som uppskattar det du gör. Känn hur du självsäkert tar emot gudomlig information som du förmedlar till publiken. Sen säger du: Tack, universum för de underbara upplevelser jag får när jag håller kurser för människor som får välsignelser genom de lärdomar som kommer genom mig”.