Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Ängla budskap för vecka 45

Ängla budskap för vecka 45

Änglarna vill förmedla att det är tryggt för dig att vara kraftfull. De vill att du ska känna dig bekväm med att vara dig själv, sätta gränser och göra bra saker för dig själv och andra. När du vågar vara kvar i denna känsla, rida ut ångstens våg genom att andas djupa andetag, acceptera nu känner jag så här, så upplever du harmoni i allt du gör.
Om du är spänd i magmusklerna betyder det att det pågår en maktkamp inom dig. Antingen känner du att någon försöker kontrollera dig eller så är du osäker på hur du ska använda din kraft. Nästa gång du känner av den här spänningen kan du säga:

“Ärkeängel Mikael, hjälp mig att inta min gudomliga kraft med älskvärdhet och tacksamhet”

Märk hur dina magmuskler slappnar av som svar på denna åkallan, och hur situationen mildras och förändras så att den gagnar alla.

Kapa banden

Situationen du frågar om påverkas av negativitet som har med en gammal relation att göra. Närhelst du och din partner upplever rädsla i ert förhållande går det som ett band, liknande ett ihåligt koppel, mellan er. Du kan ha band (de flesta människor har det) som binder dig till andra, föräldrar, syskon, partners, människor du har hjälpt och alla som du har haft en viktig relation till. Band är ingenting att vara rädd för eller skämmas över. De behöver bara kapas eftersom de kan tömma dig på energi och vara orsaken till fysiska sjukdomar.

Övning

Tänk på en fråga eller situation som du vill ha hjälp med. Säg sedan, tyst eller högt:

“Ärkeängel Mikael, kom till mig nu. Hjälp mig att kapa de band av rädsla som har blockerat mig eller tömt mig på energi i det förflutna. Nu är jag villig att ersätta smärtan med frid”.

Om du tänker på en särskild person i den här processen kan du be Mikael att han hjälper dig att släppa rädslan i den relationen. Du kommer att känna din kropp skälva när banden kapas, ett efter ett. Var inte orolig, kärleksband kan du inte klippa av. Upprepa den här processen när du känner dig tömd eller blockerad, för om rädslan återvänder till relationen kan banden växa igen.