Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor del 3

Kloka gummor del 3

De kloka gubbarna och gummorna kallades bland folket i byarna ofta för de kloka eller för viskarlar. Kloka kvinnor kunde också kallas för kuckelgummor. I de allra flesta fall hade dessa kloka redan nått en, för den tiden, hög ålder och de hade studerat läkekonst sedan de var mycket unga.
De kloka kvinnorna arbetade ofta, vid sidan av att vara botare, också som jordemödrar. Jordemödrar var den gamla tidens barnmorskor och tillkallades när det var dags att föda ännu ett barn till gården. Nästan lika ofta kunde jordemodern också vara den som hjälpte de unga flickor som råkat i olycka att fördriva ett oönskat foster. Det här var en tid då en graviditet utanför äktenskapet var en långt större katastrof än idag.

De kloka använde sig inte enbart av örter och trollramsor i sin läkekonst. De använde sig även av amuletter och av sigill. De hade även ett flertal andra metoder där de i både aska, trä och vin kunde hämta kunskap om den drabbades problem och finna boten till det.
Även om de kloka främst hämtade sin kunskap och visdom från naturen tog de också hjälp av den kristna tro som på den tiden genomsyrade hela samhället. Vigvatten eller mull från kyrkogårdar var inte helt ovanligt i deras bot och medicinska konster.

I allmänhet hade människor en djup respekt för de läkekunniga och trollkunniga men man kände också en rädsla inför dem. De ansågs egendomliga och de ägde övernaturliga gåvor. Därför var man noga med att inte göra sig ovän med dessa människor. Ingen ville ha ont kastat över sig.
Det varierade varifrån man trodde att de fått sina gåvor. I vissa fall sades de ha fått helandets gåva från Gud. I andra fall påstod man det motsatta, att de hade gått i pakt med Djävulen.
Det fanns en sägen om en vitorm som skulle ha gett de kloka deras kunskap. Vitormen sades vara släkt med lindormen och basilisken och man sa att den kunde skänka magiska gåvor och förmågor. Ett sätt att få dessa var att tillaga en soppa på dess kött och sedan äta denna. Man skulle också kunna hålla den i fångenskap för att därigenom ta de övernaturliga förmågor den sades skänka i besittning. Vitormen påstods vara kungen över alla andra ormar.

Någonstans under första halvan av 1900-talet började seden att besöka de kloka gummorna försvinna. Människans syn på tillvaron blev allt mindre magisk och det blev lättare för gemene man att besöka vanliga läkare. Nu tycks trenden ha vänt och en hel del av de gamla traditionerna verkar vara på väg tillbaka. Många människor har en längtan efter att bjuda in mer andlighet i sina liv och vi är trötta på det materialistiska synsättet med allt vad det innebär. Ett holistiskt synsätt blir allt mer viktigt för oss. Att idag prova naturmediciner, som vi nu enkelt köper på hälsokosten, innan vi besöker vår hälsocentral är för många ett helt naturligt val. Tack vare internetbutiker och social media är den kloka gummans kunskap något som allt fler på ett enklare sätt har möjlighet att ta del av.

I nästan varenda by kan du fortfarande hitta berättelser om de kloka som en gång levde där. Fråga gärna de
gamla du känner vad de minns från sin barndom eller vad de har hört sina föräldrar berätta.