Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Uggla

Uggla

Finns det något djur som känns så mystiskt, så magiskt och så trolskt som ugglan? När jag hör henne ropa i skogen tar hon mig genast till skugglandet, till den andra dimensionen.

Det sägs, kanske lite orättvist, om ugglan att hon förebådar död och kommer med varsel om att någon ska kämna sin fysiska kropp. Likväl kan hon komma med bud om olycka på en gård eller i en by och detta behöver inte vara en människas olycka. Det kan lika gärna vara djuren på en gård som hamnar i nöd. Hennes hoande sägs också kunna vara en varning för kommande eldsvåda.
Att ugglan skulle ropa vid en gård för att varsla om död var historiskt en vida utbredd teori runt om i hela Sverige. Den har kallats både döingefågel och liktupp. Man ville inte ha ugglan för tätt inpå knuten.

Förutom att komma som dödens sändebud har ugglor också genom tiderna förknippats med visdom och kunskap. De fick en reträtt genom Harry Potter-filmerna där ugglan spelade en viktig roll. Bokhandlare och studenter har ofta använt ugglan som symbol och i det gamla Rom var den en symbol som användes av soldater. Då med hänsyftelsen att den vakar i natten.
Likväl är ugglan en feminin symbol, en symbol för kvinnans styrka och kraft. Sannolikt för att det är ett av de få djur där honorna växer sig större än hanarna. Lilith hade ugglor med sig som sina personliga följeslagare och även den indiska demongudinnan Durga är förknippad med ugglor då hon hade en som riddjur. Ugglan har helt enkelt blivit de trollkunniga kvinnornas egen speciella fågel. Kanske var det också delvis därför den i den gamla folktron, som var starkt influerad av kristendomen, fick ett så dåligt rykte.