Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Katt

Katt

I nästan alla traditioner är katten en symbol för det mystiska och det övernaturliga. Det är inte en tillfällighet att häxor ofta i bilder har en katt med sig och katten sägs också vara Frejas djur. Det är katter som drar den vagn hon färdas fram i.
Att katter var förknippade med gudinnor och med det överjordiska gjorde tyvärr också att de under häxbränningarnas tid plötsligt sågs som Satans sändebud och att ha en katt i sitt hem kunde räcka för att bli utpekad som en ondskeful häxa. Man var så skrockfull och full av vidskepelse att man till och med trodde att svarta katter kunde vara demoner som tagit sig mänsklig gestalt.

Katten är en stark symbol för självständighet och därigenom också för kärleken till jaget. Många människor föredrar därför katter framför hundar, för att de behöver mindre av sin värdfamilj.
Om du drömmer om katter eller om katter på ett mystiskt sätt dyker upp omkring dig kan det vara ett tecken på att det är tid för dig att bry dig mer om dig själv och våga gå de vägar som är rätt för dig.