Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tag: svart katt

Katt

Katt

I nästan alla traditioner är katten en symbol för det mystiska och det övernaturliga. Det är inte en tillfällighet att häxor ofta i bilder har en katt med sig och katten sägs också vara Frejas djur. Det är katter som drar den vagn hon färdas […]