Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Åsna

Åsna

Vi börjar närma oss slutet i vårt alfabet om djurens symbolism och budskap och åsnan kommer fram och säger hej till oss.

Åsnan är nog mest känd för att symbolisera envishet och också dumhet. Det sista tycker jag är väldigt orättvist då åsnor i själva verket är mycket intelligenta och starka djur.
Ser vi till det kristna symbolspräket så fick åsnan en stor upprättelse när Jesus red in i Jerusalem på en blygsam och mycket ödmjuk åsna.

Om du drömmer om åsnor eller om åsnor plötsligt dyker upp omring dig kan deras budskap till dig vara:
Ge dig inte innan du nått målet. Var ödmjuk i din kamp och klaga inte utan fortsätt kämpa för att nå det mål du ser i horistonten. Du kan behöva tålamod för att bemästra din situation. Dra dig inte för att samarbeta med adnra människor och låt inte din envishet och din stolthet bli ditt fall.