Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Veckans budskap – Vägledningens ängel

Veckans budskap – Vägledningens ängel

AFFIRMATION

Min vägledning kommer från det gudomliga.

LEDORD

*Lyssna på själens kloka vägledning * Skapa ett outplånligt band till själen
* Utveckla intuitionen * Överlägg med dig själv * Ta in sfären av möjligheter

KOMMENTAR

Inre vägledning leder till tillfredsställelse och frid. Den bekräftar vårt samband med det gudomliga, som erbjuder oss kärlek, vägledning och beskydd. Vägledning leder oss till det goda vi tycker oss ha rätt till. Att lyssna på vår inre rådgivare väcker vår djupaste kunskap och hjälper oss att nå våra mål. Det som önskas av oss är att vi ska lyssna noga på själens kloka vägledning. Den talar till oss i drömmar, under meditation och stunder i stillhet där vi har fokus inåt. Vår vägledning är kartan som visar oss vårt eget bästa.

INNEBÖRD

Vägledningens ängel öppnar upp vår intuition för vår egen kloka vägledning. Genom att lyssna på vägledningen får vi veta vad som är rätt för oss. Ju mer vi älskar och ärar oss själva, dessto tydligare och mer direkt påminner vägledningen oss om att vi är älskade och beskyddade. Vägledning kommer genom själens önskan att se oss tillfredställda och i frid. Att uppmärksamma den gör oss vakna för vår djupaste kunskap och hjälper oss att uppnå positiva resultat av vilka mödor vi än står inför. Det som önskas av oss är att vi lyssnar och reflekterar över det som kommer till oss.
När vi lyssnar på vår inre rådgivare är vi inte beroende av andras råd. Odla förtroende för att det gudomliga ska vägleda dig, ha vetskap om att du har rätt att få det allra bästa. Det gudomliga har ditt bästa i åtanke.

BÖN

Kära vägledningens ängel, gör mig öppen för din rådgivning. Vägled mig att alltid lyssna på vad som visar sig, så att jag kan bygga upp min kärlek och mitt förtroende för det gudomliga.

Med Kärlek Saga