Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Du lever bara en gång, vad väljer du? Ska du stanna kvar hos förövaren eller är ditt liv värt så mycket bättre?

Du lever bara en gång, vad väljer du? Ska du stanna kvar hos  förövaren eller är ditt liv värt så mycket bättre?

Det är viktigt att ha vänner och familj nära. Även att fortsätta med egna intressen och sätta gränser. Viktigt att våga be om hjälp, för ensam är man inte stark. Prata med någon och gärna en  som vet vad det handlar om och som har kunskap om narcissism och psykopater. Alla psykologer är inte insatta just inom dessa områden och deras råd kan bli fel för dig. Kunskap ger makt att förändra din situation. Läs på, det finns massor av information att få via nätet, via bloggar, Pods och You tube. Att få höra andra berätta om sina erfarenheter hjälper en att förstå att man är inte ensam om allt det konstiga som händer och det kan kännas förlösande. Kvinnojourer kan du även vända dig för samtalskontakt och om det är akut för skyddat boende. Du kommer att se mönster tydligare, få helikopter seende och ser att det är han som gör dåliga saker, men lägger skulden på dig. Han som vrider på sanningen. Förvirrar och säger saker som “Det har jag aldrig sagt” Får dig att ta avstånd från familj, vänner och egna intressen genom negativa kommentarer eller visar sitt missnöje på andra sätt. Genom att prata och sätta ord på det som händer blir smärtan lättare att hantera, du får en sund spegling.  
 
Ofta faller man tillbaka orkar inte motstå och säga nej, går tillbaka till förövaren, och känner sig mer och mer misslyckad efter varje gång. Intalar sig själv det är ingen mening, jag är så svag. Självkänslan är låg på grund av psykisk- fysisk misshandel och kränkningar. Man blir lättare manipulerad och man orkar inte kämpa, säga nej utan låter sig ledas av de andre och hoppas på förändring till de bättre som aldrig kommer att komma, tvärtom kan våldet eskalera. 
 
En kvinnans berättelse: Jag är så utmattad och kan sova hur mycket som helst, och känner mig liksom aldrig utvilad. Den här ångesten, en ständig beredskap för när ska något oväntat hända igen, tar energi.  

Det som händer i kroppen kan jämföras som ett hot som att möta en björn, kroppen hamnar i alarm läge och reagerar med flykt, spela död eller kamp. Stressen och hormonerna finns dagligen kvar i kroppen. Musklerna spänner sig och syretillkomsten är strypt till hjärnan, för musklerna behöver syret för att kunna slås för livet. Reptilhjärnan är igång. Förr kunde man släppa denna stresspåslag när fighten var över, men idag stannar den kvar för du utkämpar inte ett riktigt slagsmål. Därav den ständiga tröttheten och smärtan. Ångesten för du står maktlös inför den andres hemska beteende mot dig. Du kan inte förändra den andre. Du kan bara rädda dig själv och göra val i livet som är bra för dig och dina ev barn. Du har ansvaret över ditt liv och dina barns liv. Till slut kan denna ångest och stress göra dig så sjuk att du blir säng liggandes och inte klarar längre av livet. Att planera vad ska vi äta, åka iväg och handla och sen laga mat kan kännas som att kliva över berg. Små motstånd blir enorma projekt att hantera. Om du fortfarande jobbar känner du att du behöver sova direkt efter jobbet, allt hopar sig, du hinner inte med de nödvändiga. Tills din kropp inte orkar mer. Var går din gräns mot att skydda dig själv? Om du blir säng liggandes, då förlorar även dina barn sin mamma och hamnar ännu mer i klorna på förövaren. Dessutom är du ännu lättare att manipulera när du inte längre har någon kraft kvar. Vad väljer du, vågar du välja friheten och kärleken till dig själv och dina barn? Vad är du beredd att göra för dina barn, ska dom fortsätta att lida? Du lever bara en gång.