Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Budskap för vecka 49 – Lyssnandets ängel

Budskap för vecka 49 – Lyssnandets ängel

AFFIRMATION

Jag tar till mig sanningen genom att lyssna på min klocka vägledning.

LEDORD

  • Vara mottaglig för din inre kunskap * Vara en eftertänksam lyssnare * Understödja rak och tydlig kommunikation * Vara omdömesgill om det du hör berättas om andra * Lita på det goda i din vägledning och låta det stödja ditt eget bästa och din största glädje * Lyssna med öppet sinne och öppet hjärta

KOMMENTAR

Vi väljer att lyssna på den kloka vägledningen från vårt inre för att komma fram till de bästa lösningarna när det gäller de utmaningar vi står inför. Vi kan behöva tid för att reflektera över det vi hör medan vi lyssnar på sanningen och ger den tid att genljuda i våra hjärtan.
Fundera alltid över sanningshalten i det du hör; kom fram till om det är rätt för dig. Att lyssna är mer än att bara höra: det är nyckeln till förståelse och acceptans. Att lyssna låter oss ställa oss in på vår egen kanal, reflektera över det vi hör och handla enligt detta. Det låter oss veta vad som ger resonans åt vårt eget bästa och vad som bidrar till att vår högsta lycka gestaltar sig. Det lär oss att väga sanningen mot det vi tror vi vill höra. Sunda val görs när man har lyssnat med omdöme och av kärlek till sanningen.

INNEBÖRD

Vi kallar till oss lyssnandets ängel för att kunna höra vibrationerna från vårt högre intellekt. Dessa vägleder oss framåt i avsikt att se det goda hos oss komma i dagen. Vår kloka vägledning vet alltid vad som är rätt och bra för oss. När vi lyssnar på det våra änglar viskar i örat på oss tonar vi in på en högre resonans. Den omsluts av en djup förståelse för sanningen vilken sammanför oss med det gudomliga.

BÖN

Kära lyssnandets ängel, lär mig att lyssna på mitt hjärtas ord.

Med Kärlek Saga