Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tag: trollskott

Kloka gummor del 7

Kloka gummor del 7

På de gamla kloka gummornas tid skilde sig metoderna för att ställa diagnos mycket åt från de metoder vi känner till idag. Många av den tiden tillvägagångssätt kan vi i vår moderna värld kanske tycka att känns lite egendomliga. En känd klok gumma kallades Alfta-Johanna. […]