Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Tag: trolldom

Kloka gummor del 7

Kloka gummor del 7

På de gamla kloka gummornas tid skilde sig metoderna för att ställa diagnos mycket åt från de metoder vi känner till idag. Många av den tiden tillvägagångssätt kan vi i vår moderna värld kanske tycka att känns lite egendomliga. En känd klok gumma kallades Alfta-Johanna. […]

Kloka gummor del 5

Kloka gummor del 5

Enligt den gamla folktron kunde sjukdom bero på något som kallades älvablåst. Älvablåst kunde den drabbas av som förargat de knytt som levde, och kanske ännu lever i våra marker. I vår moderna tid ser vi allt för ofta ner på de kloka och vi […]