Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Kloka gummor del 1

Kloka gummor del 1

I alla tider och av alla möjliga orsaker har människor behövt hjälp med sin hälsa och med att bota sjukdomar.
Långt tillbaka kunde det för de människor som bodde på landsbygden vara långt till närmaste läkare. Då fick man söka sig till någon annan som kunde vara till hjälp. I en tid då tron på magi var stark och utbredd bland befolkningen så sökte man sig ofta till de kloka gummor och gubbar som bodde i stugorna. Dessa kallades bland annat för lövjerskor och arbetade med det som kallades för lövjeri. Man kan säga att lövjeri betyder att ägna sig åt den medicin som naturen erbjuder. Här hittar vi bland annat örtmagi, ritualer och ceremonier av olika slag.

Lövjerskor var kvinnor vars kunskap och gåva var att bota med hjälp utav de örter som växer i naturen men de använde sig också av olika typer av trollformler och magiska ramsor.
Att bota på magisk väg kallades också för signeri. Det är på ett enkelt beskrivet sätt en samling metoder som används för att antingen avvärja eller samverka med de övernaturliga krafter som finns omkring oss. Det kan bland annat, men inte enbart, innebära att läsa välsignelser över människor, platser eller situationer.
Lövjerskorna är de nordiska medicinkvinnorna, de kvinnor som använde sig av vit magi för att läka och bota.

Under några veckor framöver kommer jag att i den här bloggen berätta mer om vilka de kloka gummorna var och hur de arbetade. Du som är nyfiken och vill lära dig mer, jag hoppas att du följer med. Behöver du min hjälp att förstå din nuvarande situation eller din framtid är du alltid varmt välkommen att ringa. Jag finns här för dig och med runornas hjälp vägleder jag dig framåt på din stig.