Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Helgens budskap – Indigo

Helgens budskap – Indigo

Personen som du frågar om är en “indigo” vilket innebär en mycket känslig person, född till ledare.

Har du haft funderingar över om du, ditt barn eller någon annan i din omgivning har adhd (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet)? Många indigomänniskor blir missförstådda eller feldiagnotiserade och får etiketter som adhd, för de tänker med ljusets hastighet och är intuitiva och känsliga. Ofta har indigo personer en stark vilja och engagemang för jorden. Känsliga människor reagerar starkt och ofta ilsket mot den enorma stress som stökiga miljöer skapar och kan bli utåtagerande för de klarar inte av den miljön. Genom att skapa lugn och ro så blir de också lugna och fokuserade. Genom att skapa struktur, trygghet och få sammanhang hur  allt hänger ihop ökar förmågan att hantera utmaningar av olika typ och därmed också en bättre hälsa. Du kan hjälpa dessa människor att behålla ett gott självförtroende och en känsla av meningsfull riktning så att de kan använda sig av sina naturliga talanger för att hjälpa oss alla.

Dessa punkter är viktiga för att få sammanhang:

Begriplighet innebär känslan av det som händer i världen, både inom och utanför personen är begripligt, strukturerat och går att förutse. 

Hanterbarhet vilket innebär att du har dom resurser som krävs för att hantera det som sker i omgivningen.

Meningsfullhet i livet vilket man upplever om det känns som de utmaningar man möter är värda att engagera sig i.

Med Kärlek