Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Du är djupt klarseende

Dagens budskap – Du är djupt klarseende

Ibland så låter vi rädslan styra över vår klarseende, vi vågar inte riktigt lita på dom idér vi får. Eller så kan vi ha rädsla över att något stort och farligt ska hända om vi öppnar upp oss. Det kan bero på en smärtsam upplevelse i det förgågna. Vi kan även ha en önskan om att se, men vi är blockerade. Vi kan vara för mycket uppe i huvudet, tankar som far runt, vi stressar och önskar svar i panik. Du ska veta att det är rätt för dig att vara klarseende, det kan användas när du helar och lär ut. Den ger också fortlöpande information som en GPS i bilen, som vägleder dig till rätt plats. Våga lita på det du ser!

Ett bra sätt är att jorda sig, ta hand om sin kropp, träna, meditera, äta näringsrik kost, göra lustfyllda saker vilket ger oss närvaro och glädje. Då slappnar vi av och kan lättare ta till oss de olika tecken som kommer till oss. Du kan få syner via drömmar, fysiska tecken som återkommande tal, fjädrar, mynt, ljussken och så vidare.

Med Kärlek