Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Groda

Groda

Att se en groda sägs alltid föra lycka och ofta pengar med sig. Inte bara ekonomiskt utan också på alla andra områden är grodan en fruktbarhetssymbol och en symbol för tillväxt. Grodan associeras till överflöd, pånyttfödelse och långt liv. Därför har du all anledning att fira om den väljer att flytta in i just din trädgård i sommar. Grodan kommer med idel glada nyheter. Också erotik och lycklig kärlek har förknippats med grodorna och vilken vanlig människa längtar inte efter det undr sin semester?

Grodor återkommer som symboliskt viktiga djur i många olika kulturer och traditioner. Bland annat är den en symbol för Afrodite i den grekiska mytologin och bland kelterna är den en symbol för den som råder över jorden. Både i Kina och i det gamla Egypten har grodan fått smycka både stenar, kuddar och amuletter. I sagans värld är det ett av de djur som förknippas med häxor och deras brygder samt med förtrollade prinsar som löstes från sin förbannelse om man vågade kyssa grodan. Att häxor skulle vara onda och att de förknippades med grodor är nog dock, gissar jag, något som kom med kristendomens intåg. Mycket av det som i hednareligionerna sågs som något kraftfullt, magiskt eller vackert sågs ner på av den tidiga kristna kyrkan som gjorde om de gamla historierna till något annat.

Grodan sägs besitta feminina energier och är också starkt förknippad med månen och med alla de egenskaper som hör hemma i elemetet vatten så som drömmar, visioner och magi.
Eftersom grodan går igenom många olika utvecklingsstadier under sin livstid är dess budskap till dig att inte stagnera. Håll inte fast vid det gamla för att du är rädd för det nya. Våga ta dig upp på nytt land och var anpassningsbar. Livet är i ständig förvandling.

Visste du att det finns ungefär 4000 kända grodarter i världen?