Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Fladdermus

Fladdermus

Få djur är så mytomspunna och mycket få djur fascinerar oss så mycket som just fladdermusen. Är den en mus eller en fågel? I själva verket tillhör inte fladdermusen någon av dessa djurgrupper. Istället tillhör den en helt egen djurgrupp som enligt fossila fynd inte har förändrats mycket under de senaste 50-60 miljoner åren. För mig gör det dem än mer intressanta då de är en länk mellan oss och vår tidiga historia.

I Sverige har vi nitton arter och även om de kan tyckas spöklika när de flyger i våra trädgårdar på nätterna så är ingen av dessa agressiva eller på något sätt farliga. Försöker du däremot fånga dem och hålla fast dem kan de självklart bitas i självförsvar. Undvik därför att röra vid dem och låt dem bara flyga förbi dig i mörkret. De kan bära på rabies som via bettet kan smitta en människa.

Många människor associerar till både demoner och vampyrer när de ser fladdermöss och historiskt har de ibland fått stå som symbol för död, mörker och ondska. Det är dock inte hela bilden. I andra kulturer har de istället representerat fruktbarhet, sexualitet och moderskap. I Kina sägs det föra lycka och tur med sig att se en fladdermus  och även hos urspungsamerikanerna i norra Amerika har fladdermusen varit en lyckobringande symbol som representerat både familj och återfödelse.