Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Fråga pendeln

Fråga pendeln

En pendel består av en tungd hängandes på en kedja som den kan hänga fritt i och sväva. Det finns många olika pendlar att välja mellan, välj med intuition. Det viktigaste är att pendeln är symmetrisk, balanserar och hänger inte mer åt ett håll. Många föredrar att spå med kristall eftersom de upplever att de får tydligare svar, eftersom det är en material som energi lätt kan flöda igenom.

Hur spår man med en pendel?

Pendelns kedja hålls mellan tumme och pekfinger och låter pendeln hänga fritt nedanför handen. Man kan använda sig av pendeln i spådomar och olika slags frågor. Man kan pendla fram olika vitaminer och födoämnen som kroppen behöver eller inte ska äta och kan få fram ev allergier. Man kan pendla fram olika stenar och kristaller som kroppen behöver. Du kan även ställa ja eller nej frågor. Du kan även skriva ned olika alternativ över ett papper och pendla över dessa, för pendeln över dom olika svars alternativen när du ställer din fråga.

För att få fram ditt ja och nej kan du ställa frågan “heter jag Saga (ditt namn)?” Likaså testa ditt nej för att testa pendelns riktning för dig. De vanligaste är att pendeln visar ett ja genom att pendla medsols i en cirkel och ett nej genom att pendla motsols i cirkel och ett vet ej/kanske genom att pendla som en rak linje. Dom flesta människor känner redan på sig det rätta svaret, men pendeln kan ge bekräftelse på att man är på rätt väg.

Det är egentligen vi själva som vet svaren och pendeln svarar på ett tydligt sätt för oss. Du kan ställa frågor som när ska jag byta jobb, gifta mig, träffa den rätte och sen för du över pendeln över månader. Du kan pendla över kartor för att hitta ditt resemål och fråga ska jag resa till det här området? Skulle jag trivas bo inom det här området? Ska jag köpa det här huset och pendla över fotot på huset? Pendeln stannar på ja om det är en bra idé.

Andra områden som pendeln kan användas till

Upptäcka mögel eller fuktskada.
Hitta ett bra yrke eller utbildning för just dig.
Hitta borttappade saker.
Få fram de rätta besluten.
Utveckla Intuitionen.
Pendla över olika produkter.