Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Elefant

Elefant

Elefanten representerar en hel rad olika saker beroende på kultur, tradition och situation och den är en viktig symbol inom både hinduism och buddhism.
I de allra flesta kulturer anses elefanten föra med sig tur och lycka och de är också ett mycket intelligent djur med näst intill mänskliga personlighetsdrag. Visste du till exempel att elefanter har sina egna kyrkogårdar där de går och sörjer sina döda?
Vetskapen om det här gör naturligtvis att tjuvjakten på elefanter känns ännu värre. På många ställen är det lyckligtvis förbjudet nu både att döda och att fånga en elefant men så länge människor lider av sin fixering av pengar är problemet fortfarande svårt att lösa. Först när ingen längre handlar föremål av elfenben och liknande är problemet löst. Finns ingen efterfrågan finns heller ingen tjuvjakt.

Behöver du hjälp att fokusera och lära dig något inför exemeplvis ett prov kan du åkalla Ganesha, Shivas son. Ganesha, guden med elefanthuvud, är visdomens gud och han sägs vara herre över alla hinder. Vill du påbörja ett nytt projekt, särskilt om projektet handlar om skrivande eller läsande av ord, är han till god hjälp. Likaså när du börjar ett nytt arbete eller inleder en ny fas av ditt liv.
Ganesha för tur och lycka med sig och är mycket populär i Indien, speciellt bland skolbarn.