Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

En narcissist använder sig av härskartekniker

En narcissist använder sig av härskartekniker

Härskartekniker används för att beskriva sätt att ta eller behålla makten över någon annan. Det kan göras i alla slags relationer, arbetsplatser och på olika myndigheter. 

Härskartekniker används för att hålla den underordnade gruppen på plats och bibehålla sin makt, till exempel Regeringen mot samhället, vuxna mot barn, män mot kvinnor. Genom att lära sig mer om härskartekniker, och använda motstrategier kan du lättare hantera vardagen. 

De vanligaste härskarteknikerna 

1. Osynliggörande 

Går ut på att förmedla att du inte finns – att det du gör och säger inte är viktigt eller värdefullt. Det kan också vara när någon bara byter samtalsämne utan att kommentera det du just yttrat. Inte visar någon som helst intresse, gäspar och tittar i sin mobil istället. Osynliggörande försiggår när kvinnor blir bortglömda, förbigångna eller ”överkörda”. Det får kvinnorna att känna sig värdelösa, oviktiga och betydelselösa. 

2. Förlöjligande 

Sådant som får dig att känna dig löjlig, hånad, mindre vetande och pinsam, till exempel när någon himlar med ögonen.  Blir utskrattad när du säger fel. Kvinnor förlöjligas ofta i skämtsam ton, exempelvis genom att jämföras med kacklande höns när kvinnor diskuterar. Du kan få höra ”lilla vän”, ”lilla gumman” eller motsvarande, klappar på huvudet får kvinnor att uppleva sig som inkompetenta, små och inte värda att tas på allvar. Kvinnor sägs vara överkänsliga eller sexuella objekt eller när kvinnor blir avvisande som kalla, isdrottning eller fräck. Alltsammans är beteckningar som vanligtvis inte sätts på mäns reaktioner. 

3. Undanhållande av information 

Kan innebära att en person eller en grupp hindras från att handla så som de skulle ha handlat om de hade vetat mer. Att ha tillgång till kunskap och information ger förståelse, makt och delaktighet. Undanhållande av information får dig att känna dig utanför. Även kvinnors insats i hemmet uppskattas inte. 

4. Dubbelbestraffning 

Dubbel bestraffning är att få dig att känna att vad du än gör, så gör du ändå fel. En kvinna kan få höra att hon borde ta för sig mer, men om hon gör det kan hon få höra att hon är bråkig, krävande, påflugen eller jobbig. Mannen tycker att hon ska stanna hemma och vårda barnet, men sen får höra att hon är så lat, och inte drar in pengar till hushållet. 

5. Påförande av skuld och skam 

Sker oftast genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Ett sätt att få dig att känna skam och skuld för en handling, personlig egenskap, händelse eller situation, trots att det inte är du som är orsaken. Även om du som kvinna tänker och handlar annorlunda än män, du får inte vara dig själv.