Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Ny kärlek

Dagens budskap – Ny kärlek

Budskapet vill förmedla att du kan ha mött eller kommer snart möta en ny person. Talar om att er kontakt är äkta från båda håll. Ha tillit till att kärleken kommer att komma till dig, släpp kontrollen att försöka leta och styra upp hur kärleken ska vara och när det ska ske. Du är värd kärlek och du är beredd att ge kärlek tillbaka.

Om du redan är i en relation, är osäker och att något känns fel, så prata gärna med någon annan trovärdig person för att bena upp er relation och dina känslor istället för att kasta dig in i en ny relation. Problemen i den nuvarande relationen är bra att lösa upp, dels för att få insikt till förändring om ni väljer att stanna kvar eller att ta med erfarenheten vad du inte vill ha i nästa relation.

Med kärlek Saga