Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Ge relationen en chans

Dagens budskap – Ge relationen en chans

Det här kortet kom upp för att tala om att er relation fortfarande har en chans. Och störst chans har ni om ni tillsammans går till en parpsykolog som kan hjälpa er vidare med era blockeringar i relationen så att den blir mer levande och harmonisk.

Du behöver göra allt du kan för att få relationen att fungera, börja kommunicera mer, berätta om dina behov och möt din partners behov, även om du bär på en rädsla för avvisning och vill inte såra din partner så behöver ni vara mer öppna med varandra. Om du sen väljer att avsluta den så vet du iallafall att du gjort ditt bästa för att den skulle överleva. Samtidigt har du lärt dig vad du inte vill ha i nästa relation och vad du önskar dig mera av och på så sätt ser du klarare på situationen och kommer kunna välja en sundare relation och se din egen roll i den här relationen för att bryta relationsmönster.

Med kärlek Saga