Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Förlåta

Dagens budskap – Förlåta

Budskap idag vill förmedla att du behöver förlåta och lära. Änglarna hör dina böner om den stora kärleken. När du släpper taget om ditt förlutna och läker såren kommer du att få uppleva mer kärlek i livet.

Om du lämnar en relation och går snabbt in i en annan utan att först ha reflekterat, sörjt och förlåtit både dig själv och din partner kommer du ta in liknande relationsmönster in i din nya relation. Du är redo att ge och ta emot kärlek, men behöver först släppa mönstret som inte fungerar så bra. Du har blivit sårad tidigare, och har skapat ett skydd mot att slippa bli återigen sårad, men skyddet skapar även barriär mot kärleken att du inte vågar känna och ge dig i kast i att älska en annan person. Du kommer gång på gång att attrahera liknande relationer och situationer för det är det enda du känner igen. Du behöver släppa all gammal ilska, bitterhet och förlåta. För att kunna öppna upp mot sunda relationer. Ditt hjärta kommer att lättna och se klarare på vad du egentligen vill ha och inte vill ha.

Du kan kalla på änglarna och be dom att vägleda dig och hjälpa dig släppa på allt groll så att du kan hela dig själv, så att du får glädje in i ditt liv.

Med Kärlek Saga