Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Eftertankens ängel

Dagens budskap – Eftertankens ängel

Jag ger mig tid för eftertanke när jag står inför förvirring, osäkerhet eller behöver fatta viktiga beslut som rör min framtid.

Eftertanke hjälper att hitta svaren som finns inom oss genom att lyssna på vår egen kloka vägledning genom meditation och stillhet. Det möjliggör att positiva lösningar visar sig. Eftertanke är ett sätt att lära känna sig själv. Det gör att vi ser våra negativa mönster, kan acceptera mönstret okej så här gör jag, sen fråga hur vill jag istället göra, då tar förändringen fart till det bättre. Vi får möjlighet att fatta sunda beslut, lösa våra problem och göra nya planer. Eftertanke håller oss lugna, fokuserade och stabila genom förändringar.

Vi kallar till Eftertankens ängel för att få hjälp med en situation, där vi känner självtvivel och tankar som inte leder oss framåt. Det är bara när vi har möjlighet att reflektera över vårt uppträdande som vi kan se hur rädsla driver oss och förminskar tillförsikten som ska hjälpa oss framåt i livet. Rädsla kan förstöra våra relationer genom att göra oss kritiska och krävande. Med eftertanke kan vi reflektera över rädslan och se att det bara är en känsla, och därefter ser vi klarare på situationen och kan fatta goda kärleksfulla beslut.

Kära eftertankens ängel, hjälp mig att ha tilltro och tillit att leva ett bra liv och söka svar inom mig själv.

Med Kärlek