Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Dagens budskap – Böcker

Dagens budskap – Böcker

Dagens budskap vill förmedla att du ska följa dina drömmar när det kommer till andliga böcker. Det kan innebära att du ska läsa mer om andlighet, skriva böcker, sälja böcker eller så ska du uppmärksamma om det är en bok som plötsligt ramlar ned, då kan det finnas ett budskap där att ta till sig. Det kan vara ett svar på det du går och undrar över.

Du kan ha frågat efter din livsändamål och därför fick du detta kort idag. Du har en kärlek till böcker och andlighet som du behöver vidareutveckla.

Du kan be Ärkeängel Gabriel om hjälp med dina bokrelaterade drömmar, be om mod att börja skriva, strukturera upp dagen så att du kan sitta en stund varje dag med skrivandet. Och att du tillåter dina drömmar att manifesteras och att du faktiskt kan, du har mycket erfarenhet, visdom och klokskap som behöver förmedlas till andra.

Med Kärlek