Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Björn

Björn

Björnen symboliserar dels mod och kraft samt styrkan att göra det vi behöver göra men också förmågan att ta tre steg bakåt och reflektera över oss själva och vad som händer på insidan av oss. Dess budskap till dig är att våga söka din egen sanning och gå dina egna vägar i tro på att du själv vet bäst vad just du behöver.

En annan viktig del i björnens budskap till oss är vikten av att ibland att gå i ide, att då och då dra sig undan världen för att sedan kunna komma tillbaka med ny kraft och nya insikter. Vi behöver prioritera tiden med oss själva för att hitta balansen i livet och för att ta oss tid att verkligen lyssna på våra sanningar och våra behov.

I många av världens kulturer har björnen dyrkats som ett magiskt och andligt kraftfullt djur och den anses även vara en symbol för drömtiden, det vill säga det tillstånd och den dimension i vilka shamaner får kontakt med andra sidan och får sina klarseende visioner och syner.

Om du under en trumresa eller en annan meditation möter en björn kan det vara bra att veta att björnen är en mäktig och trogen beskyddare för den person den väljer att närma sig. Björnen besitter också starka moderliga krafter och anses allmänt representera fruktbarhet. Bli därför inte rädd. Den vill dig väl!