Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Experthjälp spådam ger vägledning, budskap och healing

Apa

Apa

Det sägs att alla djur har en magisk och andlig innebörd och att de vart och ett har ett budskap att förmedla till oss.

Om du ofta tänker på apor, drömmer om apor eller om de ofta dyker upp i olika sammanhang i ditt liv så kanske du behöver bjuda in mer utav lekfullheten. Kanske är det så att du börjat ta livet och dig själv på allt för stort allvar eller blivit för stelbent och rigid.  Kanske är apan där för att uppmuntra dig att ta vara på din fantasi och att våga se utanför ramarna och den trygga boxen.

Apor är mycket nyfikna och kreativa djur med stor intelligens. De för med sig glädje och lätt energi in i våra liv.
Ett av deras budskap till dig är att se till att skapa tid för att ha roligt. Visst är framgång viktigt men det är lika viktigt att ha kul på vägen dit. Låt inte livet bli enbart en lång väg av ansvar utan njut också och skratta medan du lever. Behåll barnets nyfikenhet inom dig och försök att se tillvaron som både en skola och ett äventyr.

Om apan är väldigt framträdande i ditt liv är det dags att börja spendera kvalitetstid med de människor du älskar. Jobba inte bort dina viktigaste relationer.